VÅRA TJÄNSTER

Att rekrytera medarbetare är ofta både tidskrävande och resurskrävande. En felrekrytering kostar dessutom väldigt mycket pengar. Det är betydligt mera kostnadseffektivt att anlita oss som är specialister på executive search och rekrytering. Då kan du fortsätta att fokusera på er kärnverksamhet och känna dig trygg i att vi jobbar på ett professionellt, strukturerat och diskret sätt för att hitta de mest lämpliga kandidaterna till er verksamhet.

Vi kan också snabbt hitta duktiga interimer som kan avlasta dig och din verksamhet i kortare eller längre perioder.

Under Tester kan du läsa mer om de testverktyg som vi använder oss av i både urval och i utveckling. Genom test som mäter emotionell intelligens kan vi se personliga förmågor i form av styrkor och utvecklingsområden. 

Tester använder vi oss också av när vi hjälper vi ledningsgrupper och andra team att lära känna varandras styrkor och utvecklingsområden, att få upp ögonen för hur de enskilda medlemmarna påverkar och kompletterar varandra och gruppen i sin helhet. Och hur gruppen i sin tur påverkar organisationen.

Läs mer om vad varje tjänst innebär under respektive flik.

Så här har några av våra uppdragsgivare och kandidater uppfattat vårt samarbete

“During my time as General Manager at ASM Foods, Barry Callebaut Group, I have been assigning Marie for Executive search and Interim management. Marie recruited our Finance Manager, a Plant Business Controller and our HR Manager Nordic. 

During the time we searched for the position as HR Manager Nordic she also helped us with two interim solutions – one interim HR consultant and one interim HR Manager.

It was easy to cooperate with Marie and I found her very professional. She knew the company well and could easily find good candidates who was a perfect match with the management group and the organisation. I can strongly recommend Marie for both executive search and interim solutions.”

Samuel Fernandez, former General Manager ASM Foods, Barry Callebaut Group