EXECUTIVE SEARCH

Genom executive search eller headhunting som många också kallar metoden, searchar vi fram kandidater med just den profil, kompetens och erfarenhet som du och ditt företag söker. Vi är specialiserade på rekrytering av chefer och ledare, affärsnära specialister och kvalificerade säljare, oavsett bransch.

Genom executive search hittar vi personer som trivs bra på sina arbetsplatser och egentligen inte alls har tänkt sig att byta jobb. Personer som blir intresserade just för att vi ringer till dem och berättar om en intressant och lockande möjlighet. Du behöver alltså inte lägga pengar på att annonsera.

Vi searchar, attraherar och rekryterar de ledare och medarbetare du eftersöker. Vi arbetar diskret med stor respekt för både våra kandidater och våra uppdragsgivare.

Vilken erfarenhet vi har, hur vi beskriver rollen och ditt företag är med andra ord väldigt viktigt. Och att vi förstår business, snabbt kan sätta oss in i din verksamhet och förstår vilka spännande utmaningar ert bolag står inför.

En rekrytering via executive search innehåller följande steg och brukar vanligtvis ta ca 8 veckor.

Analys
För att kunna genomföra en bra rekryteringsprocess krävs en bra uppdragsbeskrivning. Tillsammans med dig som är rekryterande chef går vi igenom en mängd olika frågor som berör företaget samt era behov och önskemål kring rollen och kandidaternas profil. Vi intervjuar även andra nyckelpersoner för att få en riktigt bred bild av er verksamhet. Vi återkommer sedan med den uppdragsbeskrivning som både ni och vi ska godkänna och som fortsatt ska fungera som en bas för rekryteringsprocessen. Uppdragsbeskrivningen inkluderar även en tidsplan. Därefter utarbetar vi en searchstrategi för att kunna påbörja vår search.

Search
Searchen är ett grundligt detektivarbete där vi söker efter lämpliga kandidater i en mängd olika kanaler; i olika databaser, på internet samt i våra omfattande personliga och professionella nätverk. Vi presenterar sedan en longlist som vi diskuterar och kvalitetssäkrar tillsammans med dig som är uppdragsgivare. Därefter ringer vi kandidaterna och intresserar dem för rollen och ditt företag/organisation.

Urval
Efter telefonintervjuer, personliga intervjuer och genomförande av tester med påföljande djupintervju och teståterkoppling väljer vi ut 2-4 kandidater som är bäst lämpade för rollen och som vi presenterar för dig.

Presentation
Det första mötet mellan kandidaterna och dig sker i våra lokaler för att kunna garantera kandidaterna att de får vara konfidentiella. Du väljer sedan ut vem, eller vilka kandidater, du vill ta vidare för ett andra möte. Vi tar därefter referenser på den slutkandidat du valt och bistår även vid anställningsförfarandet.

Uppföljning
Vid executive search erbjuder vi garanti. För att säkerställa att allt fungerar bra följer vi också upp din hur det går genom besök på arbetsplatsen där vi träffar er båda efter 3 respektive 6 månader.