LEDARUTVECKLING OCH CHEFSSTÖD

Som ledare och chef kan man ibland ha behov av att prata med någon utomstående som inte finns i organisationen men som väl känner till företaget, dess organisation och verksamhet. Någon som själv arbetat som chef och ledare och som förstår de utmaningar som kan dyka upp vad gäller ledarskap, medarbetare och verksamhet. Någon man kan dryfta problem och tankar med utan att känna att man lämnar ut sig. 

I vissa lägen kan man ha behov av ökad självkännedom och insikt om sina styrkor och utvecklingsområden vilket man kan få genom att genomföra t. ex. ett test, djupintervju och återkoppling. Eller så behöver man helt enkelt bara någon att bolla sina tankar och funderingar med för att hitta rätt på spelplanen igen.

Det viktiga är förstås att man är säker på att det man pratar om behandlas konfidentiellt och verkligen stannar hos den man pratar med. 

Hör av dig så skräddarsyr vi ett program för dig eller för de av företagets chefer som har behov av ledarutveckling och chefstöd. All kommunikation behandlas givetvis konfidentiellt. Syftet är att samtalen ska leda till bättre resultat i din organisation.