Så här uppfattar några av våra uppdragsgivare och kandidater vårt samarbete

Vi på NordArom valde att arbeta med Marie Ferntoft på Empower Executive Search för att rekrytera ny försäljningschef. Vi verkar i en relativt smal bransch och hade en utmanande kandidatprofil. Empower Executive Search tog sig an utmaningen med stort engagemang, nyfikenhet och professionalism. Det genomsyrade hela processen. Grundligt arbete, excellent search och riktigt bra driv, vilket resulterade i en process med riktigt kvalificerade kandidater. Avslutande tester gav ett värdefullt ytterligare perspektiv och vi gick i mål med ett mycket starkt resultat. Jag kan varmt rekommendera att arbeta med Marie och Empower Executive Search som med kompetens och stort engagemang borgar för en lyckad rekryteringsprocess.

Johan Eriksson, VD, NordArom AB

Vi kontaktade Marie för att höra om hon hade någon tänkbar kandidat till en roll som interim IT-chef. Tanken var att ta in en interim lösning och samtidigt starta en rekryteringsprocess för att få till en permanent lösning. Med hjälp av en ordentligt genomförd behovsanalys och ett gediget kontaktnät lyckades Marie hitta några kandidater som vi träffade. Den kandidat som vi fastnade för och önskade gå vidare med kunde i sin tur tänka sig rekrytering. Processen gick då från en interimslösning till direktrekrytering och i hela den processen har Marie varit väldigt tillmötesgående och anpassningsbar, så att vi kunde hitta en bra lösning för båda parter. I den följande processen gjorde Marie både djupintervju, tester och tog referenser. Allt mycket professionellt genomfört. Marie har under hela processen varit väldigt duktig på att återkoppla, ställa frågor och arbeta på ett lösningsorienterat sätt. Vi är mycket nöjda med hela processen, med resultatet av processen och med Marie som ansvarig. Kan definitivt rekommendera Marie och Empower Executive Search

Linda Rämsberg, CHRO, Francks Kylindustri Sweden AB

During my time as General Manager at ASM Foods, Barry Callebaut Group, I have been assigning Marie for Executive search and Interim management. Marie recruited our Finance Manager, a Plant Business Controller and our HR Manager Nordic. During the time we searched for the position as HR Manager Nordic she also helped us with two interim solutions – one interim HR consultant and one interim HR Manager. It was easy to cooperate with Marie and I found her very professional. She knew the company well and could easily find good candidates who was a perfect match with the management group and the organisation. I can strongly recommend Marie for both executive search and interim solutions.

Samuel Fernandez, former General Manager ASM Foods, Barry Callebaut Group

Vi har använt Marie för rekrytering av tre VD-ar samt grupputveckling och är väldigt nöjda med resultatet! Det som skiljer Marie från övriga rekryteringskonsulter är att hon inte utvärderar bara kandidaten utan även gruppen som personen ska arbeta i. För bästa resultat handlar det inte bara om att hitta den bästa kandidaten utan den bästa kandidaten i den aktuella gruppen. Vi är i en stark tillväxt- och förändringsfas och då är ett team där man kompletterar varandra viktigare än en enskild individs profil.

Ulrika Unell, koncernchef Lärandegruppen i Sverige AB

Marie har hjälpt oss med rekryteringen av vår affärsområdeschef i Linköping. Processen var kvalitativ och väl genomförd. Marie satte sig snabbt in i vårt företag och visade stor förståelse för vår verksamhet vilket skapade trygghet för oss och gjorde att resultatet blev så bra. Hon presenterade fyra mycket bra kandidater med rätt kompetens men med olika personligheter, kön och ålder. Vi valde sedan den person som passade oss och vår organisation bäst. Vi uppskattade samarbetet med Marie som vi uppfattade som både personlig och professionell. Vi kommer definitivt att använda oss av Empower Executive Search framöver.

Per Gawelin, VD Region Mitt, Castellum AB

Vid rekryteringen av en skolchef till Magnetica Education AB skötte vi rekryteringen internt i företaget. Det är då av stor vikt att göra en second opinion gällande slutkandidaten för att säkerställa styrkor och utvecklingsområden, räta ut eventuella frågetecken och få underlag för rätt beslut. Därför anlitade vi Marie på Empower Executive Search för detta uppdrag. Tester, djupintervju och återkoppling till kandidaten, samt även återkoppling till mig som chef genomfördes på ett mycket professionellt sätt och helt i linje med Magnetica Educations önskemål.”

Kerstin Jakobsson Hallén, VD Magnetica Education AB/Chef förvärv, Lärandegruppen i Sverige AB

Vi vände oss till Marie när vi var i behov av att rekrytera en ny VD till vårt företag. Den process och metodik som användes vid rekryteringen är ytterst professionell och noggrann. Ett grundligt förarbete ledde fram till en kravbild som skulle passa vår organisation. Vi blev presenterade för flera utmärkta kandidater och processen ledde fram till att vi rekryterade en person som utifrån den egna organisationen, våra verkstäders och våra kunders krav, behov och förväntningar resulterade i ett utmärkt val. Vi är mycket nöjda med det arbete som lades ner och det goda samarbete vi hade under hela rekryteringen. Det ledde fram till ett mycket lyckat slutresultat för vår organisation.

Lennart Svedman, Styrelseordförande i GarantGruppen AB

Jag blev kontaktad av Marie för min nuvarande tjänst hos WoodEye AB. Hela rekryteringsprocessen var väldigt noggrann och professionell. Marie är väldigt lätt att prata med, och hon lär känna kandidaterna på djupet för att kunna göra den perfekta matchen mellan företag och anställd utifrån både kunskaper och personlighet. Hennes utförliga metoder och tester var både intressanta för mig personligen och ger en trygghet att man blir rekryterad till en position och ett företag där man kommer trivas. Jag skulle definitivt rekommendera att använda Marie vid en rekrytering där man vill bli garanterad ett positivt och hållbart resultat. 

Susana Jungstrand, Head of Marketing and Communication, WoodEye AB

Jag upplevde kontakten med Marie som varm och trevlig. Jag blev imponerad av hur ambitiös och seriös rekryteringsprocessen var. Efter ett inledande samtal följde djupintervju, personlighetstest, kontakt med rekryterade företag och referenstagning, allt sköttes mycket professionellt och diskret. Under processen visade Marie stort intresse för att förstå vem jag var och om jag skulle passa för rollen, men lika viktigt var om rollen skulle passa för mig. Bara att ha varit en del av processen gav mig nya tankar och insikter, oavsett om jag hade gått vidare i processen eller inte så var det väl investerad tid att deltaga i den. Jag skulle verkligen rekommendera Marie och Empower Executive Search till alla som är i behov av att genomföra en riktigt gedigen rekrytering.

Carl Donnér, Gruppchef Teknikutveckling, SundaHus

Min upplevelse av att vara kandidat i en rekryteringsprocess med Marie har enbart varit positiv. Jag blev kontaktad av Marie angående en VD-roll, jag blev intresserad och därefter följde ganska många möten, tester och samtal både med Marie och uppdragsgivaren. Marie var mycket noga med att informera mig om var vi var i processen och vad nästa steg var. I allt från hur intervjufasen genomfördes, till tester och hur dessa följdes upp, var min upplevelse att Marie är väldigt seriös och professionell. Hon lämnar inget åt slumpen. Hela rekryteringsprocessen kändes väldigt noggrann och metodisk. Jag skulle gärna själv anlita Marie vid rekryteringsbehov framöver.

Anneli Larsson, VD Lärande Partner AB