Så här uppfattar några av våra uppdragsgivare och kandidater vårt samarbete

During my time as General Manager at ASM Foods, Barry Callebaut Group, I have been assigning Marie for Executive search and Interim management. Marie recruited our Finance Manager, a Plant Business Controller and our HR Manager Nordic. During the time we searched for the position as HR Manager Nordic she also helped us with two interim solutions – one interim HR consultant and one interim HR Manager. It was easy to cooperate with Marie and I found her very professional. She knew the company well and could easily find good candidates who was a perfect match with the management group and the organisation. I can strongly recommend Marie for both executive search and interim solutions.

Samuel Fernandez, former General Manager ASM Foods, Barry Callebaut Group

Vi har använt Marie för rekrytering av tre VD-ar samt grupputveckling och är väldigt nöjda med resultatet! Det som skiljer Marie från övriga rekryteringskonsulter är att hon inte utvärderar bara kandidaten utan även gruppen som personen ska arbeta i. För bästa resultat handlar det inte bara om att hitta den bästa kandidaten utan den bästa kandidaten i den aktuella gruppen. Vi är i en stark tillväxt- och förändringsfas och då är ett team där man kompletterar varandra viktigare än en enskild individs profil.

Ulrika Unell, koncernchef Lärandegruppen i Sverige AB

Marie har hjälpt oss med rekryteringen av vår affärsområdeschef i Linköping. Processen var kvalitativ och väl genomförd. Marie satte sig snabbt in i vårt företag och visade stor förståelse för vår verksamhet vilket skapade trygghet för oss och gjorde att resultatet blev så bra. Hon presenterade fyra mycket bra kandidater med rätt kompetens men med olika personligheter, kön och ålder. Vi valde sedan den person som passade oss och vår organisation bäst. Vi uppskattade samarbetet med Marie som vi uppfattade som både personlig och professionell. Vi kommer definitivt att använda oss av Empower Executive Search framöver.

Per Gawelin, VD Region Mitt, Castellum AB

Vid rekryteringen av en skolchef till Magnetica Education AB skötte vi rekryteringen internt i företaget. Det är då av stor vikt att göra en second opinion gällande slutkandidaten för att säkerställa styrkor och utvecklingsområden, räta ut eventuella frågetecken och få underlag för rätt beslut. Därför anlitade vi Marie på Empower Executive Search för detta uppdrag. Tester, djupintervju och återkoppling till kandidaten, samt även återkoppling till mig som chef genomfördes på ett mycket professionellt sätt och helt i linje med Magnetica Educations önskemål.”

Kerstin Jakobsson Hallén, VD Magnetica Education AB/Chef förvärv, Lärandegruppen i Sverige AB

Jag blev kontaktad av Marie för min nuvarande tjänst hos WoodEye AB. Hela rekryteringsprocessen var väldigt noggrann och professionell. Marie är väldigt lätt att prata med, och hon lär känna kandidaterna på djupet för att kunna göra den perfekta matchen mellan företag och anställd utifrån både kunskaper och personlighet. Hennes utförliga metoder och tester var både intressanta för mig personligen och ger en trygghet att man blir rekryterad till en position och ett företag där man kommer trivas. Jag skulle definitivt rekommendera att använda Marie vid en rekrytering där man vill bli garanterad ett positivt och hållbart resultat. 

Susana Jungstrand, Head of Marketing and Communication, WoodEye AB

Min upplevelse av att vara kandidat i en rekryteringsprocess med Marie har enbart varit positiv. Jag blev kontaktad av Marie angående en VD-roll, jag blev intresserad och därefter följde ganska många möten, tester och samtal både med Marie och uppdragsgivaren. Marie var mycket noga med att informera mig om var vi var i processen och vad nästa steg var. I allt från hur intervjufasen genomfördes, till tester och hur dessa följdes upp, var min upplevelse att Marie är väldigt seriös och professionell. Hon lämnar inget åt slumpen. Hela rekryteringsprocessen kändes väldigt noggrann och metodisk. Jag skulle gärna själv anlita Marie vid rekryteringsbehov framöver.

Anneli Larsson, VD Lärande Partner AB