OM OSS

Vi hjälper dig och ditt företag att hitta rätt medarbetare med just den kompetens du eftersöker. Vi arbetar fokuserat för jämställdhet och hållbarhet – för att du ska få ett väl fungerande team av både kvinnor och män. Vi searchar, attraherar och rekryterar de ledare och medarbetare du eftersöker och bidrar till våra uppdragsgivares framgång genom tjänster som utvecklar både verksamheten och individerna i den.

Vi erbjuder rekrytering via executive search/headhunting och second opinion. Vi kan också hjälpa dig med att hitta bra interimslösningar och med teamutveckling av din ledningsgrupp eller andra team.

Vi är specialiserade på rekrytering av chefer och ledare, affärsnära specialister och kvalificerade säljare, oavsett bransch.

Har du svårt att hitta kvinnor till vissa positioner eller styrelseuppdrag? Det vill vi ändra på! Vi har ett mycket stort nätverk av kompetenta och erfarna kvinnor och presenterar alltid både kvinnor och män för våra uppdragsgivare, oavsett position.

Vår vision är att Empower Executive Search ska vara det självklara valet vid rekrytering och teamutveckling för moderna företag och organisationer som vill satsa på jämlikhet för att bygga ett hållbart näringsliv och samhälle.

Lyhörda

Vi strävar alltid efter att vara lyhörda för såväl våra uppdragsgivares som våra kandidaters behov och önskemål. Vi frågar mycket och vi lyssnar noga, det är viktigt för oss att inhämta rätt information, att förstå samt att bygga förtroende och långsiktiga relationer.

Passionerade

Vi arbetar framåtriktat med stort driv, engagemang och glädje. Vi vill skapa ett tydligt och positivt samarbete som präglas av transparent och öppen kommunikation med våra uppdragsgivare och kandidater.

Professionella

Vi håller det vi lovar och levererar med hög kvalitet och goda resultat. Vi genomför alltid våra uppdrag på ett professionellt sätt med stor respekt för både våra uppdragsgivare och våra kandidater. Uppdraget genomförs av en konsult med gedigen kompetens inom executive search och teamutveckling samt mångårig egen erfarenhet av arbete i ledande positioner inom näringsliv och offentlig verksamhet.
Vi har en väl beprövad metodik och tillämpar de etiska regler som formulerats av ESK – föreningen Executive Search Konsulter i Sverige. Vi säkerställer alltid våra kandidaters personliga förmågor genom evidensbaserade testverktyg för att undvika att falla i subjektiva fallgropar.

Hållbara

Vi fokuserar på att skapa hållbara och jämlika team av kvinnor och män hos våra uppdragsgivare. Vi har ett stort nätverk av erfarna, kompetenta kvinnor och lovar att alltid presentera både kvinnor och män oavsett position. Vi vill bidra till ett hållbart näringsliv och ett hållbart samhälle.

Så här har några av våra uppdragsgivare och kandidater uppfattat vårt samarbete

 

”Marie har hjälpt oss med rekryteringen av vår affärsområdeschef i Linköping. Processen var kvalitativ och väl genomförd. Marie satte sig snabbt in i vårt företag och visade stor förståelse för vår verksamhet vilket skapade trygghet för oss och gjorde att resultatet blev så bra. Hon presenterade fyra mycket bra kandidater med rätt kompetens men med olika personligheter, kön och ålder. Vi valde sedan den person som passade oss och vår organisation bäst. Vi uppskattade samarbetet med Marie som vi uppfattade som både personlig och professionell. Vi kommer definitivt att använda oss av Empower Executive Search framöver.

Per Gawelin, VD Region Mitt, Castellum AB