AVVECKLING

Ibland händer det man absolut inte vill ska hända – att företaget på grund av arbetsbrist eller andra skäl måste avveckla en eller flera medarbetare. 

För de företag som inte är kollektivanslutna och inte har möjlighet att använda sig av t. ex. Trygghetsrådets tjänster har vi utarbetat ett koncept för att coacha och stödja medarbetaren så att han/hon genom stödjande samtal och andra aktiviteter får hjälp att ta sig från nuläge till att reflektera över nya möjligheter framöver.  

Vi skräddarsyr ett program utifrån medarbetarens behov där vi vid ett överenskommet antal mötestillfällen är ett samtalsstöd och diskussionspartner till medarbetaren. Där vi testar och djupintervjuar medarbetaren för att öka självkännedom och självinsikt kring styrkor och utvecklingsområden. Där vi utifrån testresultatet blickar framåt och samtalar kring nya möjligheter för framtiden. Vi coachar och stöttar även kring att skriva CV och personligt brev. All kommunikation behandlas givetvis konfidentiellt.