TEAM UTVECKLING

VI genomför teamutveckling med ledningsgrupper eller andra team som vill lära känna varandra bättre och få en förståelse för vilka styrkor och utvecklingsområden som de enskilda individerna i gruppen har och hur det påverkar gruppen. Kan man öka självkännedom och självinsikt hos varje gruppmedlem är det lättare att förstå på vilket sätt man påverkar och kompletterar varandra vilket också ökar förståelsen för hur gruppens gemensamma styrkor och utvecklingsområden påverkar organisationen och dess medarbetare. 

En teamutvecklingsinsats består dels av tester, analys av testresultatet och djupintervjuer med varje gruppmedlem för att öka självkännedom och självinsikt. Därpå följer en heldagsaktivitet med hela gruppen där syftet är att lära känna och få förståelse för varandra på ett djupare plan, få insikt i gruppens styrkor och utvecklingsområden och hur gruppen påverkar resten av organisationen. 

Under dagen diskuteras och utarbetas strategier för hur gruppen ska agera för att få största möjliga positiva inverkan på sin organisation och verksamhet. En heldag i positiv anda med olika övningar och många diskussioner.