INTERIM
MANAGEMENT

Att anlita en interim chef eller interim medarbetare när man snabbt behöver tillfällig avlastning i kortare eller längre perioder är ofta ett bra alternativ då man ställs inför snabba förändringar i sin organisation.

Vi har stora nätverk och kan oftast snabbt hjälpa dig med en interim lösning. Har vi inte interimer med den kompetens som eftersöks i våra nätverk så searchar vi för att hitta och kunna erbjuda erfarna, kompetenta personer som med kort varsel kan ställa upp. Behoven kan röra allt från då någon blir långtidssjukskriven, vid organisationsförändringar eller i ett glapp då någon snabbt slutat och man inte hunnit anställa någon ny chef eller medarbetare. Det kan handla om att ta in någon för att driva ett specifikt projekt under en tid, att avlasta vid hög arbetsbelastning eller kanske vid ett generationsskifte.

Interim Management är kostnadseffektivt utan vare sig uppstarts- eller avvecklingskostnader. Vi tar referenser för att säkerställa att våra interimer snabbt kan sätta sig in i er verksamhet och börja leverera.