Vi erbjuder rekrytering via executive search och second opinion, vi hjälper dig också med interim management och teamutveckling. Vi gör alltså precis det vårt namn betyder – erbjuder tjänster som stärker och utvecklar både din organisation, din verksamhet och dina medarbetare.

Vi fokuserar på jämlikhet och vid rekrytering presenterar vi alltid både kvinnor och män oavsett position, för att bidra till att bygga ett hållbart näringsliv och samhälle.

Executive Search & Headhunting

När du söker efter kompetenta chefer, ledare och medarbetare. Vi searchar efter, kontaktar, attraherar, intervjuar, testar och rekryterar kandidater med just den erfarenhet, kompetens och personlighet som du söker.

Second Opinion

Väljer du att rekrytera själv och behöver hjälp med utvärdering av en eller flera kandidater genomför vi second opinion med intervjuer, tester och referenstagning. Vi lyfter fram eventuella frågetecken, belyser styrkor och utvecklingsområden samt rekommenderar eller avråder.

Interim Management

När du snabbt behöver tillfällig avlastning i ditt företag under kortare eller längre perioder. Vi hjälper dig att hitta duktiga interima chefer och medarbetare som snabbt kommer på plats och levererar.

Ledarutveckling och chefsstöd

När du behöver ökad insikt om dina styrkor och utvecklingsområden för att kunna leda organisationen mot bättre resultat. Eller när du har behov av att konfidentiellt kunna bolla utmaningar kring ledarskap, medarbetare och verksamhet.​

Teamutveckling

När du vill stärka både de enskilda medarbetarna i ditt team och utveckla hela gruppen. Genom ökad självkännedom och förståelse för varandras samt gruppens styrkor och utvecklingsområden ökar teamets trygghet och effektivitet.

Avveckling

Om ditt företag av någon anledning måste avveckla medarbetare skäddarsyr vi ett program med coachning och stödjande samtal samt andra aktiviteter som ger medarbetaren hjälp att ta sig från nuläge till att se nya möjligheter framöver.

”Vi arbetar lyhört, passionerat och professionellt med siktet inställt på hållbarhet”.

Så här har några av våra uppdragsgivare och kandidater uppfattat vårt samarbete

”Vi har använt Marie för rekrytering av tre VD-ar samt grupputveckling och är väldigt nöjda med resultatet! Det som skiljer Marie från övriga rekryteringskonsulter är att hon inte utvärderar bara kandidaten utan även gruppen som personen ska arbeta i. För bästa resultat handlar det inte bara om att hitta den bästa kandidaten utan den bästa kandidaten i den aktuella gruppen. Vi är i en stark tillväxt- och förändringsfas och då är ett team där man kompletterar varandra viktigare än en enskild individs profil.”

Ulrika Unell, koncernchef Lärandegruppen i Sverige AB