VÅRA
TESTER

Vi erbjuder standardiserade tester som ett objektivt komplement vid både rekryterings- och utvecklingsinsatser. Det ökar sannolikheten att kandidaterna bedöms på rättvisa grunder. 

Det är viktigt för oss att minimera risken att falla i subjektiva fallgropar där någon diskrimineras på grund av ålder, kön, etnicitet eller liknande.

Test som mäter emotionell intelligens

Vi använder oss främst av EQ-i 2.0 – ett test som mäter emotionell intelligens och bl. a analyserar personliga förmågor och ledarkompetens. Det är ett mycket bra verktyg för både urval och utveckling och de personliga förmågor som mäts i testet är inte statiska utan går att utveckla.

Personer med hög EQ har en större tillit till sig själva och sina känslomässiga resurser.  De har lättare för att relatera till både sina egna och andras känslor och kan agera med tillgång till både logik och känsla. Därför har de också effektivare sätt att fungera, både enskilt och tillsammans med andra människor. Personer med hög EQ fungerar ofta mycket framgångsrikt som ledare och chefer.

Test som mäter generell begåvning

Vi kan också, som ett komplement till EQ-i 2.0, erbjuda Wonderlic Personell Test som även mäter problemlösningsförmåga och IQ

PLUS Management Profiles

I roller där personen direkt eller indirekt ska leda andra, kan vi också erbjuda PLUS Management Profiles – ett analysverktyg som visar hur kandidaterna agerar som ledare i olika situationer. Finns också i en version för analys av säljare.

Personlighetstester

Vi är också certifierade i Assessios 16PF – ett personlighetstest som mäter 16 personlighetsdrag och Cubiks PAPI 3 – Personality and Preference Inventory – som mäter personlighet och på vilket sätt personen föredrar att arbeta.