SECOND
OPINION

Det är dyrt med felrekryteringar. För de företag som väljer att rekrytera själva och bara behöver hjälp med utvärdering av en eller flera kandidater erbjuder vi second opinion.

Second opinion innebär att vi utifrån er kravprofil för rollen genomför en strukturerad beteendeintervju med kandidaten för att ta reda på kandidatens drivkrafter, syn på ledarskap, framtidsplaner m.m. Kandidaten får därefter genomföra ett eller flera test. Vi har sedan en djupintervju med kandidaten där vi analyserar emotionella förmågor, personlig stil och ledarstil för att säkerställa resultatet av testet. Kandidaten får också en återkoppling av sitt testresultat. En gedigen referenstagning ingår förstås också i processen. 

Vi analyserar och presenterar sedan det sammantagna resultatet för dig som uppdragsgivare. Vi lyfter fram eventuella frågetecken, belyser styrkor och utvecklingsområden samt rekommenderar, eller avråder från anställning. Vi är rådgivande, beslutet tas av dig som är uppdragsgivare. Vid en anställning genomför vi sedan ett uppföljningsmöte med din nya medarbetare och dig efter ca 3 månader.